Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Ανακοίνωση - Καταγγελία του Αυτοδιοικητικού Ριζοσπαστικου Κινήματος για την κατάργηση και συγχώνευση των σχολείων στα Χώστια

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΗΒΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Με την υπ’ αριθμό 72624/Δ4/12-05-2014 κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα και Υφυπουργού Παιδείας Σ. Κεδίκογλου, (δημοσίευση με αριθμό ΦΕΚ Β-1329/26-05-2014), συγχωνεύονται και καταργούνται μεταξύ πολλών άλλων σχολείων και τα σχολεία των Χωστίων. Ειδικότερα: Συγχωνεύεται το 2/Θ δημοτικό σχολείο Προδρόμου (Χωστίων) στο δημοτικό σχολείο Δομβραίνας και γίνεται 6/Θ στη Δομβραίνα. Δηλαδή καταργείται το δημοτικό σχολείο των Χωστίων. Επίσης καταργείται το νηπιαγωγείο Προδρόμου (Χωστίων).
Σημειώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό και είχαν εκδοθεί δύο αποφάσεις. Η πρώτη (420/2013) είχε αναβάλλει το θέμα προκειμένου να έχει την έγγραφη άποψη του τοπικού συμβουλίου Χωστίων. Το τοπικό συμβούλιο Χωστίων έλαβε κατόπιν την με αριθμό 14/13-12-2013 απόφαση της με την οποία είχε αποφασίσει ομόφωνα: «ΟΧΙ στην συγχώνευση του Δ. Σχολείου Χωστίων με το Δ. Σχολείο Δομβραίνας με έδρα τη Δομβραίνα, και ΟΧΙ στην κατάργηση του Νηπιαγωγείου Χωστίων αλλά λειτουργία και ενίσχυση του Νηπιαγωγείου με 6 παιδιά». Στη συνέχεια λήφθηκε η δεύτερη απόφαση 446/16-12-2013 Δ. Σ. Θήβας, με την οποία αποφασίστηκε, με πλειοψηφία 23 έναντι 2 μειοψηφούντων, ότι δεν πρέπει να γίνει συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου Χωστίων σε αυτό της Δομβραίνας και επίσης ότι δεν πρέπει να καταργηθεί το Νηπιαγωγείο Χωστίων. Παρά ταύτα η κυβέρνηση με την απόφαση της, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την επόμενη των ευρωεκλογών, προχώρησε στα προειλημμένα, ακριβώς την επαύριο των εκλογών.
Η κυβερνητική απόφαση αυτή, είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής επιλογής της κυβέρνησης, που στο όνομα της δήθεν ορθολογικής λειτουργίας των σχολείων, συρρικνώνει τη δημόσια παιδεία, και τις δαπάνες για την παιδεία, προαναγγέλλει νέες επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς, επιβαρύνει γονείς, μαθητές και κοινωνίες με νέα κόστη και βάρη, υποβαθμίζει την παιδαγωγική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζει και καταργεί θεσμούς και σχολικές μονάδες εντελώς απαραίτητες για την αυτονόητη ελάχιστη λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών. Αγνοεί εντελώς τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης, των εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων. Καταγγέλλουμε αυτήν την απαράδεκτη απόφαση, και ζητούμε από τη δημοτική αρχή της Θήβας να πράξει το αυτονόητο. Να καταγγείλει την κυβέρνηση. Να ληφθεί αμέσως απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία να ζητείται η κατάργηση της απόφασης. Να επιδιωχθεί άμεσα συνεργασία με όλους τους Δήμους των οποίων καταργούνται σχολεία, για κοινή δράση, καθώς και με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών και των γονέων της περιοχής μας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό μέτωπο για την ανάκληση της απόφασης.
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΗΒΑΣ 2-6-2014


Δεν υπάρχουν σχόλια: