Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Αποτελέσματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ενσωμάτωση 100,00  %                                                                             Ψήφοι            Έδρες        

Μπακογιάννης Κ" Αλλάζουμε στη καρδια της Ελλάδος" 41,35 %     136.688             11

Αποστόλου Ε." Η Στερεά σε Νέα τροχιά":                          18,55%         55. 292             5

Γιαννόπουλος Αθ."ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ' :              14,40%          47.609               4

Γκλέτσος Απ. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ":            9,04%           29.847               2

Μαρίνος Γ. "ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ":                     8,83%           29.191               2

Χαΐνάς Κ."ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ"  :                            4,27%           14.117                1

Zούμπος B.:"ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ"          3,36%           11.093               1

Δεν υπάρχουν σχόλια: