Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Γ. Σταθάς για εποχικό επίδομα οικοδόμων

14/10/2014

Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: Σχετικά με τους οικοδόμους που προσλήφθηκαν το 2013 από ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με συμβάσεις 5μηνης διάρκειας και χάνουν το εποχικό επίδομα του οικοδόμου.
Οι συμβάσεις των οικοδόμων που προσλήφθηκαν  για 5μηνη εργασία από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ το 2013 ανέφεραν ότι οι οικοδόμοι που προσλαμβάνονταν θα πραγματοποιούσαν οικοδομικές εργασίες με βάση τα προσόντα που είχε δηλώσει ο καθένας και τα δικαιολογητικά που είχε υποβάλλει.
Πράγματι, οι οικοδόμοι που προσλήφθηκαν  πραγματοποίησαν οικοδομικές εργασίες κατά τους πέντε μήνες της εργασίας τους στους Δήμους, όπως άλλωστε όριζαν και οι συμβάσεις που είχαν υπογράψει. Τα ένσημα που έπρεπε να «κολληθούν» στους οικοδόμους  είναι οικοδομικά, δηλαδή κωδικός 781. Ωστόσο, δηλώθηκαν με κωδικό 101, με αποτέλεσμα τα 125 ένσημα που έχουν για το έτος  2013 να μην αναγνωρίζονται ως οικοδομικά, γεγονός που αυτόματα συνεπάγεται ότι χάνουν το εποχικό επίδομα του οικοδόμου. 
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αποκατασταθεί η προαναφερθείσα αδικία εις βάρος των οικοδόμων που ενώ προσλήφθηκαν για 5μηνη εργασία από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, τα ένσημα που τους «κολλήθηκαν» δεν είναι οικοδομικά με αποτέλεσμα να χάνουν το εποχικό επίδομα του οικοδόμου και, κατ’ επέκταση, να δημιουργείται πρόβλημα και για την συνταξιοδότησή τους;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Σταθάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: