Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Zημιά στην γέφυρα της εσωτερικής διώρυγας (διασταύρωση προς Ορχομενό).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20/01/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ENHΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Ενημερώνουμε τους χρήστες του οδικού δικτύου της Κωπαΐδας ότι ο δρόμος Αλιάρτου–Στροβικίου, είναι κλειστός λόγω σοβαρής ζημιάς στην γέφυρα της εσωτερικής διώρυγας (διασταύρωση προς Ορχομενό).
Η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριους αγροτικούς δρόμους.
Συνιστούμε την αποφυγή της χρήσης του οδικού δικτύου της Κωπαΐδας, σε όσους δεν έχουν σοβαρό λόγο διέλευσης.
Η αποκατάσταση της ζημιάς θα διαρκέσει αρκετό χρονικό διάστημα και παρακαλούνται οι διερχόμενοι να ακολουθούν τη σήμανση με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Δήμαρχος
Ντασιώτης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: