Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Δελτίο Τύπου - Συναλλαγή απόψεων και θέσεων φίλων του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών

                   ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
  Ψηφίζω Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών για να έχω:
 - Δυνατή εξωτερική πολιτική βασισμένη στις ειλικρινείς σχέςεις με τους εταίρους, με καινοτομία και δημιουργικότητα, εμπνευσμένη από τις ελληνικές αρχές και αξίες.
 -Ηγεσίες που δεν φοβούνται το κατεστημένο.
 - Έμπρακτες πρακτικές  της άμεσης δημοκρατίας όπως το δημοψήφισμα, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και σε μείζοντα εθνικά θέματα.
 - Διαύγεια  και καθαρές συναλλαγές του πολίτη με το κράτος.
 - Θεσμική προστασία πρώτης κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
 - Σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του κοινωνικού κράτους με σκοπό την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών και εξοικονόμησης πόρων.
  - Καταστατικό κινήματος που να προωθεί ανοιχτές συνεργασίες με δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  - Αποτελεσματικά οικονομικά εργαλεία όπως τα ευρωομόλογα με σκοπό την επίλυση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη.
  -Μια ήρεμη και σταθερή δύναμη στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: