Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Επιμελητήριο Βοιωτίας: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, με θέμα: "Κατάρτιση εργαζομένων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
VIOTIA  CHAMBER   OF  COMMERCE  AND  INDUSTRY
Λ. Κουτσοπετάλου1, Λιβαδειά, Τ.Κ. 32100, · Τηλ.22610-28281, fax: 22610-21347

Παράρτημα Θήβας : Δίρκης 20, Θήβα, Τ.Κ. 32200 ·Τηλ. 22620-89630 · fax: 22620-89630

http: //www.viotiachamber.gr, e-mail: epimviot@otenet.gr
Λιβαδειά, 17 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣ : -Μέλη Επιμελητηρίου Βοιωτίας.
  -Μ.Μ.Ε. Νομού Βοιωτίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, με θέμα:
"Κατάρτιση εργαζομένων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα"

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας συμμετέχει  στην υλοποίηση του προγράμματος, "Κατάρτιση εργαζομένων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα", που υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 4.200 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας. Προβλέπεται η υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης  στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 80 ώρες (60 ώρες θεωρητική και 20 ώρες πρακτική άσκηση). Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί, με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies) και θα έχει, ως παραδοτέα  "Πλάνα καινοτομίας", τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις, που εργάζονται.
Τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση της καινοτομίας.
Για τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων στο πρόγραμμα προβλέπεται επιδότηση 5 €/ώρα (μικτή αμοιβή).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31/10/2014, μόνο ηλεκτρονικά, στην διαδικτυακή σελίδα της ΚΕΕΕ: kainotomia.uhc.gr
Τέλος, σας ενημερώνουμε, ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια, που έχουν  τεθεί στην προκήρυξη και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του έργου,  η επιλογή των καταρτιζόμενων θα γίνει βάσει  προτεραιότητας στην υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, σε επίπεδο Περιφέρειας και ότι, από κάθε επιχείρηση, θα επιλεγούν μέχρι 5 καταρτιζόμενοι.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με το Επιμελητήριο Βοιωτίας: Φουντάς Ευάγγελος, τηλ. 22610 28281, fax: 22610 21347
Το Επιμελητηριο Βοιωτίας καλεί τις επιχειρήσεις της Βοιωτίας και τους εργαζόμενους τους να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα κατάρτισης.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: